Szkoły Mistrzów Tradycji

Warsztaty w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”

Warsztaty odbywały się od 7 do 10 maja 2013 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Artyści prowadzący warsztaty:
Jan Gaca – skrzypce
Stefan Nowaczek – skrzypce
Sławomir Czekalski – harmonia polska
Marianna Bączek – śpiew kurpiowski
oraz: Mateusz Niwiński, Marcin Drabik, Maria Siwiec, Zofia Kucharczyk, Ewa Grochowska, Adam Strug, Józef i Czesław Pańczakowie, Piotr Piszczatowski, Marcin Lorenc, Adam Tarnowski, Paweł Nowicki

 

Film z festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” z warsztatami instrumentalnymi (skrzypce, bęben, harmonia polska) i śpiewu kurpiowskiego

 

Organizator warsztatów: 
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata

Rok: 2011

Projekt zrealizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów tradycji”

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl