Szkoły Mistrzów Tradycji

Warsztaty w ramach Festiwalu „Oj Wiosna Ty wiosna” 2012

Warsztaty odbywały się w dniach 9–12 lipca 2012 roku w Czarnej Buchcie i Jasionowie. 
Warsztaty były częścią VII Festiwalu Kultury Tradycyjnej „Oj Wiosna Ty Wiosna”.

Artyści prowadzący warsztaty:
Weronika Zubowicz – śpiew
Stanisław Skindzier – śpiew
Stanisława Czuper – śpiew
Franciszek Racis – skrzypce
Mieczysław Pachutko – skrzypce
Stanisław Olszewski – harmonia

 

Film z festiwalu „Oj Wiosna Ty Wiosna” z warsztatami muzyki instrumentalnej i pieśni tradycyjnej z regionu Suwalszczyzny i Pojezierza Sejneńskiego

 

Film z udziałem mistrzów – ze skrzypiem Zdzisławem Marczukiem i harmonistą Stanisławem Olszewskim

 

Film z udziałem mistrzów – ze śpiewaczką Weroniką Zubowicz i skrzypkiem Zdzisławem Radzikowskim

 

Organizator warsztatów: 
Stowarzyszenie „Krusznia”

Rok: 2012

Projekt zrealizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów tradycji”

 

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl_I
www.imit.org.pl_II