Szkoły Mistrzów Tradycji

Warsztaty pieśni Krakowiaków Zachodnich

Warsztaty odbywały się od 31 marca do 12 maja 2012 roku w Rudnie, Tenczynku i Krzeszowicach.

Artystki prowadzące warsztaty:
Maria Dębska
Stefania Ślusarczyk
Władysława Noworyta

 

Film z warsztatów tradycyjnych pieśni ludowych regionu krakowskiego, cz. I – Krzeszowice, 31 marca 2012 r.

 

Film z warsztatów tradycyjnych pieśni ludowych regionu krakowskiego, cz. II – Rudno, 14 kwietnia 2012 r.

 

Film z warsztatów tradycyjnych pieśni ludowych regionu krakowskiego,  cz. III – Rudno, 12 maja 2012 r.

 

Organizator: Fundacja „Kobieta w regionie
Rok: 2012

Projekt zrealizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

 

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl_I
www.imit.org.pl_II 
www.imit.org.pl_III