Szkoły Mistrzów Tradycji

Warsztaty pieśni i instrumentalne – Kurpiogranie 2014

Warsztaty „Kurpiogranie 2014” odbywały się w dniach 22 marca – 16 listopada 2015 roku w Bandysiach i Czarni.

Artyści prowadzący warsztaty:
Ryszard Maniurski – harmonia pedałowa
Jan Kania – harmonia pedałowa
Zofia Warych – śpiew kurpiowski
Marianna Bączek – śpiew kurpiowski
Zespół „Bandysianki”
w składzie:
Antonina Deptuła 
Bronisława Świder 
Maria Piórkowska 
Maria Kuta
oraz Adam Strug, Edward Pikura, Stanisław Sieruta, Dominik Wóltański

 

Warsztaty gry na harmonii pedałowej prowadzili Jan Kania i Ryszard Maniurski.

 

Wasztaty śpiewu tradycyjnego – pieśni pogrzebowe. Warsztaty prowadziły Bronisława Świder i Antonina Deptuła.

 

Warsztaty śpiewu tradycyjnego – pieśni trampane. Warsztaty prowadził zespół „Bandysianki”.

 

Warsztaty śpiewu tradycyjnego – pieśni Maryjne i nabożne. Warsztaty pieśni Maryjnych i nabożnych prowadziła Zofia Warych.

 

Organizator warsztatów:
Stowarzyszenie „Trójwiejska”

Rok: 2014

Projekt zrealizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

 

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl_I
www.imit.org.pl_II
www.imit.org.pl_III
www.imit.org.pl_IV