Szkoły Mistrzów Tradycji

Warsztaty „Obrzędowe pieśni podlaskie"

Film z warsztatów „Obrzędowe pieśni podlaskie” w ramach programu IMiT „Szkoła mistrzów tradycji” (V edycja) 

Warsztaty pt. „Obrzędowe pieśni podlaskie”  (cz. I –  Pieśni  ze wsi Łosinka, cz. II – Pieśni ze wsi Dasze, cz. III – Pieśni ze wsi Gorodzisko) odbywały się w dniach 7 maja  – 24 października 2015 roku w Łosince, Daszach, Gorodzisku, Narwi, Koźlikach i Białymstoku.  Zwieńczeniem warsztatów była „Szansa na Oskara 2015” czyli konkurs na najlepsze wykonanie podlaskiej pieśni tradycyjnej ze wsi Dasze, Gorodzisko i Łosinka .

Artyści prowadzący warsztaty:

Maria Dmitruk (Łosinka)
Eudokia Markiewicz (Dasze)
Zofia Kirdylewicz (Dasze)
Anna Tesluk (Gorodzisko)
Nadzieja Osipiuk (Gorodzisko)
Julita Charytoniuk 

 

 

Organizator warsztatów:
– Stowarzyszenie „Dziedzictwo Podlasia”
www.podlasie.org
Youtube/Dziedzictwo Podlasia I
Youtube/Dziedzictwo Podlasia II 

Rok: 2015

Projekt zrealizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów tradycji”

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl