Szkoły Mistrzów Tradycji

Warsztaty muzyki Polesia Lubelskiego

Warsztaty odbywały się w dniach 14–16 lutego i 28 lutego – 2 marca 2014 r. w Hołownie.

Artyści prowadzący warsztaty:
Kapela Zdzisława Marczuka (Zdzisław Marczuk, Paulina Kwaśniewska, Karolina Szymula)
Zygmunt Mazur
Zespół Jutrzenka z Dołhobród

 

Film z warsztatów muzyki Polesia Lubelskiego (warsztaty gry na skrzypcach, harmonii trzyrzędowej i bębenku oraz śpiewu) 

 

Organizator warsztatów:
Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego

Rok: 2014

Projekt zrealizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

 

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl