Szkoły Mistrzów Tradycji

W początkach XXI w. można w Polsce wciąż jeszcze spotkać osoby mające praktyczną wiedzę o muzyce tradycyjnej – „Mistrzów Tradycji”. Potrafią oni śpiewać pieśni obrzędowe, religijne, ballady i improwizować przyśpiewki tak jak robili to przez całe życie, umieją grać do tańca melodie nauczone ze słuchu w młodości i tańczyć „z figurami”. W ich muzyce, ruchu, opowieści, osobowości „zaklęte” jest osobiste doświadczenie i zarazem mądrość wielu poprzedzających nas pokoleń.

Ci ludzie, śpiewaczki, śpiewacy, skrzypkowie, harmoniści, dudziarze, bębniści, tancerze... i ich muzyka to skarb, którego zazdroszczą nam inne kraje europejskie. Z każdym rokiem jest ich – najczęściej urodzonych jeszcze przed II wojną – coraz mniej i należy się śpieszyć, żeby zdążyć zrozumieć i przyjąć ich przekaz.

Program „Szkoła Mistrzów Tradycji” powstał po to, aby wspomagać proces przekazu praktycznych umiejętności muzycznych i tanecznych – zachęcić adeptów muzyki tradycyjnej do poszukiwania Mistrzów i praktykowania u nich, Mistrzom zaś dać uprawnione poczucie, że ich muzyka „nigdy nie zaginie”.

Janusz Prusinowski

 

Program„Szkoła Mistrzów Budowy Ludowych Instrumentów Muzycznych” jest realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca