Szkoły Mistrzów Budowniczych Instrumentów Ludowych

Warsztaty budowy skrzypiec diabelskich

Warsztaty budowy skrzypiec diabelskich odbyły się w dniach 18 lutego – 30 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Chmielnie.

W warsztatach prowadzonych przez mistrza Tadeusza Makowskiego uczestniczyło 10 uczniów.

Organizator warsztatów: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Chmielnie

Tadeusz Makowski – mieszkaniec Chmielna, działacz ludowy, współzałożyciel Kaszubskiej Grupy Folklorystycznej „PLESKOTA”. Wielokrotny mistrz w konkursie zażywania tabaki. Wyrabia tradycyjną kaszubską tabakę, tworzy kaszubskie instrumenty takie jak: bazuna, diabelskie skrzypce, czy burczybas. Angażuje się w projekty kulturalne mające na celu podtrzymywanie kaszubskiej tradycji.

 

 

 

Organizator warsztatów: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Chmielnie
Mistrz: Tadeusz Makowski 
Rok: 2016

Biogram z dokumentacji warsztatów

 

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl