Szkoły Mistrzów Budowniczych Instrumentów Ludowych

Warsztaty budowy cymbałów rzeszowskich

Warsztaty odbywały się od 2 sierpnia od 13 października 2012 roku w Futomie, woj. podkarpackie. W sumie odbyło się 9 spotkań warsztatowych z Markiem Kruczkiem oraz spotkanie podsumowujące w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Uczestnikami warsztatów byli młodzi członkowie Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu".

 

Marek Kruczek  urodził się 30 sierpnia 1967 roku. Pochodzi z Futomy. Podpatrując grę mistrzów muzyki tradycyjnej, m. in. legendarnej kapeli z Piątkowej zainteresował się grą na skrzypcach. Grę ze słyszanych na weselach utworów początkowo doskonalił pod okiem skrzypka ludowego Juliana Szczepana. Były to głównie pieśni do „Bożego Grobu”. W tym czasie spotkał się z muzykami tworzącymi Zespół Obrzędowy „Futomianie”, między innymi z wybitnym skrzypkiem, Witoldem Szczepanem. Ponieważ w kapeli nie mogło być dwóch skrzypków, rozpoczął naukę gry na cymbałach. Umiejętności gry na tym instrumencie zdobywał u znakomitego specjalisty, Piotra Rząsy z Futomy. Pod jego okiem w 1987 roku wykonał swoje pierwsze cymbały. Dzisiaj gra na cymbałach wykonanych wspólnie z Jerzym Pankiem w 1997 roku.

 

Film z warsztatów budowy cymbałów rzeszowskich

 

Organizator: Stowarzyszenie „Muzyka dawna w Jarosławiu”
Mistrz: Marek Kruczek
Rok: 2012

 

Projekt zrealizowany w ramach Programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

 

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl