Szkoły Mistrzów Budowniczych Instrumentów Ludowych

Warsztaty budowy barabanu z talerzem

Indywidualne warsztaty budowy instrumentu z udziałem Jana Wochniaka – mistrza i Piotra Baczewskiego – ucznia odbyły się w dniach od 1 lutego do 30 kwietnia 2013 roku w warsztacie mistrza w Kłudnie.

 

Jan Wochniak – urodzony w 1946 roku, należy do czołówki wiejskich barabanistów w Polsce. Grał m.in z Marianem Pełką, Stanisławem Stępniakiem, Wiesławą Gromadzką oraz Stefanem Kołazinskim. Obecnie tworzy kapelę wraz z Aleksandrem Krupą (harmonia trzyrzędowa) i Michałem Kapturskim (skrzypce). Ponadto Jan Wochniak jest doświadczonym wytwórcą bębenków obręczowych – większych i mniejszych, a także barabanów. Gra na nich m.in. Piotr Piszcztowski (członek zespołu Janusz Prusinowski Trio).

 

Piotr Baczewski – urodzony w 1983 roku, pracuje jako fotograf oraz koordynator projektów związanych z kulturą tradycyjną. Od 4 lat dokumentuje tradycje muzyczne i rzemieślnicze polskiej wsi (przede wszystkim Mazowsza, ale także Lubelszczyzny i Kielecczyzny).

 

Mistrz: Jan Wochniak
Uczeń: Piotr Baczewski
Dokumentacja: Piotr Baczewski
Rok: 2013

Projekt zrealizowany w ramach Programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

 

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl