Szkoły Mistrzów Budowniczych Instrumentów Ludowych

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” powstał w celu wsparcia procesu nauki i przekazywania praktycznych umiejętności w zakresie technik budowy polskich ludowych instrumentów muzycznych, oraz propagowania wiedzy o ich roli w kulturze na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” działa już w wielu innych krajach europejskich, gdzie kultura muzyczna jest wysoko rozwinięta. Choć przybiera różne formy, jego podstawowy cel jest zawsze ten sam – kontynuacja lokalnych tradycji w zakresie technik wyrobu instrumentów, wzbogacona o wiedzę historyczną i miejscowe zwyczaje. W ten sposób program wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem. Zapewniając podstawy do rozwoju twórczości - zaspokajającej potrzeby zróżnicowanego grona krajowych muzyków ludowych - kreuje swoisty „produkt regionalny” stanowiący ważny element tożsamości kulturalnej i narodowej.

Twórcy programu mają nadzieję, że będzie on stanowił zachętę dla młodego pokolenia do poszukiwania Mistrzów oraz nauki tradycyjnych technik budowy instrumentów ludowych, przyczyniając się do upowszechniania i kontynuacji tego cennego i zanikającego fachu.

 

Program„Szkoła Mistrzów Budowy Ludowych Instrumentów Muzycznych” jest realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca