Polecamy

Szkoła śpiewu tradycyjnego Janiny Chmiel

Projekt „Szkoła śpiewu tradycyjnego Janiny Chmiel” był poświęcony nauce śpiewu w bezpośrednim przekazie mistrz – uczeń oraz zachowaniu i kontynuacji repertuaru i stylu śpiewu wsi Wólka Ratajska i okolic. Był realizowany od lipca do grudnia 2016, planowana jest jego kontynuacja. Śpiewaczka została nauczycielką grupy młodych osób (przede wszystkim z Lublina), którym przekazuje zarówno umiejętności techniczne w zakresie śpiewu tradycyjnego i swój repertuar, jak i podstawową wiedzę o sytuacjach społecznych i rodzinnych, którym towarzyszą pieśni oraz wiedzę o Tradycji.

 

 

Sposób nauki polegał na tradycyjnej metodzie uczenia się poprzez uczestnictwo, ze słuchu. Zdobyte przez uczestników spotkań warsztatowych umiejętności były weryfikowane podczas zgromadzeń śpiewaczych i zajęć edukacyjnych z młodzieżą. Projekt miał na celu przybliżenie specyfiki śpiewu tradycyjnego szerokiemu gronu odbiorców a przede wszystkim - osobisty rozwój twórczy śpiewaczki.

Główną motywacją do realizacji tego projektu (który został przygotowany z inicjatywy najstarszych „miejskich” uczniów: Ewy Grochowskiej, Pawła Grochockiego, Olgi Kozieł i Agnieszki Szokaluk-Gorczycy) była obserwacja, że jednorazowe warsztaty nie sprzyjają w należyty sposób procesowi przekazu tradycji muzycznych rodziny i regionu w ich pełnym spektrum i w małym stopniu przyczyniają się do wykształcenia uczniów, którzy mogliby stać się swoistymi spadkobiercami tych tradycji i przekazywaliby je kolejnym osobom. Do wgłębienia się w repertuar i specyfikę stylu śpiewaczego potrzeba regularnej pracy nad całością repertuaru i konkretnej wiedzy o technikach i kontekstach wykonawczych.

Kolejnym ważnym elementem jest zjawisko wspólnotowości śpiewu. Śpiew to czynność o mocnym aspekcie społecznym, więziotwórczym i kulturotwórczym. Realizacji tego celu służyły zgromadzenia śpiewacze z udziałem osób zainteresowanych kulturą tradycyjną i śpiewem w ogóle, co pozwala na pokazanie śpiewu nie tylko w kontekście scenicznym, ale międzyludzkim, tak jak to się działo przez wiele pokoleń wstecz. Janina Chmiel nie pobierała od uczniów żadnych opłat za naukę, w zamian za to uczniowie podjęli wysiłek organizacji i koordynacji spotkań warsztatowych i zgromadzeń śpiewaczych, sporządzenia dokumentacji i publikacji materiałów w internecie. Całość procesu zbudowana byłą na najstarszej formie kontaktów międzyludzkich – zasadzie wzajemności.

Ważnym aspektem projektu była systematyczna dokumentacja tradycji śpiewaczych i muzycznych rodziny Chmielów, wsi Wólka Ratajska i gminy Godziszów. W tych okolicach do dziś zachowane są w pamięci ludzi stare pieśni obrzędowe i religijne (w tym unikalne pieśni wielkopostne i pogrzebowe).

Dotychczas w projekcie wzięło udział ok. 20 osób (w sposób czynny – jako stali uczniowie) i łącznie ok. 120 osób (uczestnicy wszystkich działań, spotkań, warsztatów).

Działalność Szkoły będzie kontynuowana.

 

Pieśni na różne okazje Janiny Chmiel
W zbiorze znajdują się teksty ulubionych pieśni śpiewaczki, m.in. pieśni liryczne, weselne (obrzędowe i liryka weselna), kolędy życzące, pieśni religijne. 
Wkrótce do pobrania!

 

Informacje o projekcie: 
Facebook/szkolaspiewuJaninyChmiel

Audio: 
soundcloud/janinachmiel

Kontakt: 
janinachmiel.wr@gmail.com

Tekst o twórczości Janiny Chmiel:
www.tradycjemuzyczne.pl... 

 

Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów