Muzyczne białe plamy

Znaczenie tradycyjnej kultury i folkloru w kształtowaniu się współczesnego teatru tańca w Polsce

Praca badawcza autorstwa Anny Banach – „Znaczenie tradycyjnej kultury i folkloru w kształtowaniu się współczesnego teatru tańca w Polsce” powstała w ramach IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

 

Fragment wprowadzenia do publikacji:

Przeprowadzona przeze mnie praca badawcza pt. „Znaczenie tradycyjnej kultury i folkloru w kształtowaniu się współczesnego teatru tańca w Polsce” polegała na usystematyzowaniu wiedzy na temat tego, jakie są mechanizmy funkcjonowania folkloru i elementu tradycyjnego w rodzimym tańcu współczesnym. Skoncentrowałam się również na wyjaśnieniu, jakie znaczenie mają tradycja i folklor w kształtowaniu się tanecznej sceny w XXI wieku, jakie są obrazy ludowości w nowym tańcu polskim. Postawiłam sobie za cel uzyskanie odpowiedzi na pytania, w jaki sposób artyści tańca łączą „stare” z „nowym”, utrzymując stabilność estetyczną, a może też świadomie z niej rezygnując; czy ujmowanie w dobie globalizacji stosunków pomiędzy kulturą ludową a współczesną odbywa się na zasadzie polaryzacji, homogenizacji, czy hybrydyzacji ( podział zaproponowany przez Marka Kempnego). Zastanawiałam się również, jakich operacji dokonują choreografowie chcąc przystosować element tradycyjny do współczesnego, aby uczynić go czytelnym dla odbiorcy sztuki i jakie względy o tym decydują. Badałam również koncepcje i metody wykorzystania i przetwarzania kultury ludowej, ustalałam, których warstw one dotyczą. Nurtowało mnie pytanie czy „powrót do korzeni” jest faktem i czy można go łączyć z nową jakością, formą, stylem, estetyką. Szczególnie zaś ważne dla mnie było ustalenie, czy moda na folk przeniknęła również do współczesnego teatru tańca i ma w nim swoją wymierną reprezentację.

 

Anna Banach – (ur.1974) absolwentka filologii polskiej, wiedzy o kulturze oraz teorii tańca. Związana jako tancerz i instruktor tańca współczesnego z Teatrem Tańca PRO z Łodzi do 2014 r. Współpracuje z Wydziałem Wokalno-Aktorskim na Akademii Muzycznej w Łodzi (wykładowczyni historii tańca i historii tańca współczesnego), Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie, Łódzkim Domem Kultury oraz lokalnym środowiskiem choreografów i tancerzy (Pracownia Fizyczna, Teatr CHOREA, Grupa KIJO). Członkini Koła Naukowego Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Współredaguje reaktywowany w 2015 roku kwartalnik TANIEC. SZTUKA, KULTURA, EDUKACJA. Interesuje się kulturą współczesną, w tym szczególnie teorią tańca i jego związkami z innymi dziedzinami sztuki.

 

Publikacja do pobrania – www.imit.org.pl

Autor: Anna Banach
Edycja: IV
Rok: 2014/2015

Projekt zrealizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl