Muzyczne białe plamy

Program jest adresowany do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań w Polsce lub na świecie o polskiej muzyce oraz tańcu w szerokim ujęciu chronologicznym i gatunkowym.

Badania o muzyce prowadzone są w Polsce w kilkunastu ośrodkach uniwersyteckich i akademickich, a także przez zagranicznych naukowców i humanistów, działających na całym świecie. Efekty ich działalności są dostępne między innymi w formie książek i innych publikacji, prac naukowych, wykładów i prezentacji. Istnieją jednak w historii polskiej muzyki artystycznej, liczącej ponad osiemset lat, obszary jeszcze nie przebadane i słabo znane, wymagające gruntownych studiów i analiz.

Obszary te zgłaszane będą do Instytutu przez samych naukowców, którzy otrzymają na okres 10 miesięcy zlecenie przebadania takich obszarów i przekazania efektów tej pracy w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie źródłowe, itd.) do Instytutu w celu dalszej publikacji. Badania mogą obejmować twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, a także recepcję muzyki.

Badania dotyczące tańca są prowadzone w Polsce na różnych wydziałach uniwersyteckich związanych z teatrologią, kulturoznawstwem, muzykologią oraz na Akademiach Muzycznych i Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Niemniej istnieją ogromne luki zwłaszcza w zakresie historii i estetyki tańca polskiego, wymagające pilnych uzupełnień. Badania wspierane w ramach niniejszego programu powinny dotyczyć historii, teorii i estetyki tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.