Akademia Kolberga

Puszczańska Szkoła Tradycji – Kolędowanie puszczańskie. Fotoreportaż

Momentem założycielskim dla Puszczańskiej Szkoły Tradycji było kolędowanie i potańcówka bożonarodzeniowa w Puszczy Białowieskiej. Przygotowania do tego wydarzenia zaczęliśmy późną jesienią 2017 roku, a kolędowaliśmy w styczniu 2018 – w czasie świąt prawosławnych w Teremiskach, Pogorzelcach i Białowieży. Naszym celem było stworzenie bezpiecznej przestrzeni wspólnego świętowania i dialogu dla różnorodnych grup społecznych, którym leży na sercu dobro Puszczy Białowieskiej – zarówno okolicznych mieszkańców (niezależnie od światopoglądu), jak i aktywistów związanych z Obozem dla Puszczy. Przestrzeni, która byłaby również zakorzeniona w lokalnej tradycji i tożsamości, powszechnie zrozumiała i pełna szacunku oraz życzliwości dla wszystkich.

 

Nauka kolęd w starej szkole w Teremiskach.

 

Przygotowania do kolędowania. Malowanie Śmierci (Magda Siemaszko).

 

Przygotowania do kolędowania. Basia Wojtkowiak (od lewej) maluje Śmierć (Magdę Siemaszko).

 

Przygotowania do kolędowania. Marta Tarnowska w makijażu Turonia.

 

Przygotowania do kolędowania. Anna Błachno jako Baba.

 

Przygotowania do kolędowania. Malowanie Króla.

 

Anioł pod budynkiem starej szkoły w Teremiskach na tle napisu Puszcza jest po to, żeby była.

 

Krowa (Kinga Karp) pod budynkiem starej szkoły w Teremiskach na tle napisu Puszcza jest po to, żeby była.

 

 

Baba (Agnieszka Niwińska) pod budynkiem starej szkoły w Teremiskach na tle napisu Puszcza jest po to, żeby była.

 

 

Baba (Anna Błachno) pod budynkiem starej szkoły w Teremiskach na tle napisu Puszcza jest po to, żeby była.

 

 

Król/Mędrzec (Mateusz Niwiński) pod budynkiem starej szkoły w Teremiskach na tle napisu Puszcza jest po to, żeby była.

 

Król/Mędrzec (Julita Charytoniuk) pod budynkiem starej szkoły w Teremiskach na tle napisu Puszcza jest po to, żeby była.

 

 

Trzej Królowie/Mędrcy (od lewej: Mateusz Niwiński, Julita Charytoniuk, Zuza Marszewska) pod budynkiem starej szkoły w Teremiskach na tle napisu Puszcza jest po to, żeby była.

 

Królowa (Kasia Paterek) pod budynkiem starej szkoły w Teremiskach na tle napisu Puszcza jest po to, żeby była.

 

 

Diabeł pod budynkiem starej szkoły w Teremiskach na tle napisu Puszcza jest po to, żeby była

 

Kolędnicy wyruszają na kolędowanie ze starej szkoły w Teremiskach. 

 

Kolędnicy idą ulicą Białowieży ze śpiewem i muzyką. 

 

Kolędnicy podczas życzeń na podwórzu Korbelówki. 

 

Baba polewa darowany trunek kolędnikom i domownikom Korbelówki. 

 

Gospodarz Korbelówki, Wojciech Boros Eremita, przed domem.

 

Mędrzec i Żołnierz podczas gościny w Korbelówce.

 

Trzej Królowie z orszakiem podczas gościny w Korbelówce. 

 

Spotkanie na ulicy Białowieży. Gospodyni wybiegła za kolędnikami, obawiając się pominięcia swojego domu.

 

 Krowa odpoczywa pod jednym z odwiedzanych domów. 

 

Kolędnicy na ulicy w Teremiskach. Od lewej: Bartas Pruchnicki, Kasia Paterek, Marta Tarnowska, Zuza Marszewska, Magda Siemaszko.

 

Żołnierz (Bartas Pruchnicki) niosący gwiazdę na ścieżce w Teremiskach.

 

Tańce i muzyka na ulicy w Teremiskach z miejscowymi, którzy wysiedli z samochodu. 

 

Kolędnicy idą przez Teremiski.

 

Kolędnicy idą przez Teremiski.

 

Potańcówka w świetlicy w Pogorzelcach.

 

Potańcówka w świetlicy w Pogorzelcach. Śpiewanie kolęd.

 

Potańcówka w świetlicy w Pogorzelcach. Gra Kapela Batareja i Kapela Niwińskich.

 

Potańcówka w świetlicy w Pogorzelcach. Gra Kapela Batareja. 

 

Wszystkie fotografie powstały w styczniu 2018 roku w Białowieży, Teremiskach i Pogorzelcu. Autorką jest Gutek Zegier.

 

 

Puszczańska Szkoła Tradycji. Akademia Kolberga 2020

 

• • • 

 

Zespół redaktorski i koordynacja projektu: 

Dorota Murzynowska 

Marta Tarnowska 

Inez Girek 

 

Organizator: 

Forum Muzyki Tradycyjnej 

Facebook/muzykatradycyjnapl

 

• • • 

 

Program „Akademia Kolberga” jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej.

 

Niniejszy materiał dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu IMiT „Wspieramy, czyli projekty wspierające artystów w walce z pandemią COVID19”.