Akademia Kolberga

☛ Łęczycka Szkoła Tradycji – Nabożeństwa Majowe [zwyczaje, Łęczyckie]

 

W maju pod kapliczkami przydrożnymi  zbiera się społeczność, by śpiewać pieśni maryjne. W Górze Świętej Małgorzaty co tydzień przy kościele na górce Orkiestra Dęta z Góry Świętej Małgorzaty gra pieśni majowe na cześć i chwałę Matki Boskiej. Spontanicznie wybiera się także do okolicznych miejscowości, by zagrać pod kapliczkami przydrożnymi. Wzorem Orkiestry poszła Kapela Witaszewiacy, która również kontynuuje ten zwyczaj. W audycji usłyszymy także trębacza Józefa Oleskiego, który co roku przez cały maj grał dwa razy dziennie – rano i wieczorem – pieśni maryjne na górce przy kościele.

Rozmowę z trębaczem Józefem Oleskim i bębnistą Stanisławem Bagrowskim przeprowadziła Joanna Skowrońska.

• • •

Słuchaj podcastu na:
 SOUNDCLOUD https://soundcloud.com/user-93033326/nabozenstwa-majowe
YOUTUBE https://youtu.be/S0DpSSYHE1E

Pozostałe podcasty:
– Spotify/muzykatradycyjnapl 
– iTunes/muzykatradycyjnapl
– GooglePlay/muzykatradycyjnapl 
– Deezer/muzykatradycyjnapl
– Podigee/muzykatradycyjnapl
– YouTube/muzykatradycyjnapl

• • •

W nagraniach udział wzięli:
– Józef Oleski (1946–2020) – trębacz; najstarszy członek Orkiestry Dętej w Górze Świętej Małgorzaty, grał także w Kapeli Witaszewiacy
– Stanisław Bagrowski (ur. 1944) – bębnista, gra też na harmonijce; założyciel Kapeli Witaszewiacy, gra również w Orkiestrze Dętej w Górze Świętej Małgorzaty
– Waldemar Krysiak

 

Podcast zrealizowała: 
Joanna Skowrońska – etnolożka, śpiewaczka. Od wielu lat prowadzi badania terenowe w Polsce, głównie w Łęczyckim, na Dolnym Śląsku, a także na Polesiu Ukraińskim. Badania nad pieśniami obejmują zarówno nagrania terenowe, kwerendy archiwalne i źródłowe, rejestrację, a także działalność wydawniczą, warsztatową i koncertową. Zajmuje się  zróżnicowaniem emisji głosu w śpiewie tradycyjnym, a także przemianami obrzędów ludowych. Śpiewu uczy się głównie u wiejskich śpiewaczek i śpiewaków. Współpracuje z Fundacją Ważka. Stypendystka Ministra Kultury 2018. Współtworzy zespoły: Kust, Pieśni Piękne, Znajome Królika, Pieśni Odzyskane, Z Lasu.

 

Wykorzystano nagrania:
autorstwa Joanny Skowrońskiej
–„Chwalcie łąki umajone” – Orkiestra Dęta z Góry Świętej Małgorzaty
– „Jak szczęśliwa Polska cała” – Józef Oleski
– „Kiedy ranne wstają zorze” – Kapela Witaszewiacy
– „Gwiazdo śliczna wspaniała” – Orkiestra Dęta z Góry Świętej Małgorzaty

 

Polecamy:
– Raport Pejzaż Wszystkich Świętych –rekonstrukcja krajobrazu kulturowego
– Archiwum Łęczyckie: archiwu.ml

 

Oglądaj filmy na:
– YouTube/akademiakolbergapl
– AkademiaKolberga.pl

• • •

Puszczańska Szkoła Tradycji.

Akademia Kolberga 2020

 

Zespół redaktorski i koordynacja projektu: 
Dorota Murzynowska
Marta Tarnowska
Inez Girek 

Mastering:
Adam Mart 

Organizator: 
Forum Muzyki Tradycyjnej 

 

Program „Akademia Kolberga” jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej.

Niniejszy film dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu IMiT „Wspieramy, czyli projekty wspierające artystów w walce z pandemią COVID19”.