Akademia Kolberga

Akademia Kolberga to projekt, który opiera się na doświadczeniu bliskiego, żywego spotkania z tradycjami muzycznymi i tanecznymi polskiej wsi oraz pracy, którą prowadzi od ponad dwudziestu lat pokolenie praktyków: artystów, animatorów kultury, badaczy i dokumentalistów wiejskich tradycji muzycznych.

Stanowią oni swoisty „neo-kolbergowski” fenomen w polskiej kulturze współczesnej.
Ich działania oparte są jednak nie tylko na opisie i dokumentacji, ale przede wszystkim na powoływaniu procesu bezpośredniego przekazu tradycji przez wiejskich mistrzów
w „ naturalnym” środowisku, w którym powstawała i praktykowana była ta kultura muzyczna.
W wielu miejscach w Polsce funkcjonuje ona – w postaci żywej, a nie tylko „opisywanej” – do dziś.

Celem Akademii Kolberga jest stworzenie modelowego, innowacyjnego w warunkach polskich programu przywracania tradycyjnej muzyki do społecznej i kulturowej praktyki społeczności wiejskich.

www.akademiakolberga.pl

Program “Akademia Kolberga” był prowadzony przez Stowarzyszenie “Tratwa” w latach 2014 – 2019.  Obecnie program jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Pracownią Muzyki Tradycyjnej Instytutu Muzyki i Tańca.