Artykuły

Tytuł Autor Opublikowany w Miejsce Rok
Muzikaim Agnieszka Jeż MT.pl Polska 2015
Polski, polonez, chodzony | Kapela Brodów Ajdacki Grzegorz MT.pl internet 2019
Biskupizna — różni wykonawcy Ajdacki Grzegorz Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2020
Białoruska kultura ludowa w spuściźnie Oskara Kolberga Anastasiya Niakrasava MT.pl Polska 2015
Wojtczak NYConnection Folk Five Antoni Beksiak MT.pl Polska 2015
Wieśniaki kontra Polaki Antoni Beksiak MT.pl Polska 2015
Co nieco o zbieraniu. Nieustające porządki Bieńkowska Małgorzata Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2019
Funda Bieńkowski Andrzej Muzyka Odnaleziona
Opowieść Pełki Bieńkowski Andrzej Muzyka Odnaleziona
Ucieczka Bogusza Bieńkowski Andrzej Muzyka Odnaleziona
Opowieść o szczęśliwym człowieku Bieńkowski Andrzej Muzyka Odnaleziona
Bujak w Warszawie Bieńkowski Andrzej Muzyka Odnaleziona
Tradycja to bycie w relacji z innymi Borodaj Dorota Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2020
Wątki żydowskie u Kolberga na tle historyczno-kulturowym Bożena Muszkalska IMiT Polska 2015
Pieśni roku obrzędowego na Podlasiu Charytoniuk Julita Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2019
Wyletieła dusza z tieła – o zwyczajach pogrzebowych na Podlasiu Charytoniuk Julita Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2020
Nie jesteśmy białą plamą na mapie tradycji. Muzyka tradycyjna na Dolnym Śląsku Derejczyk Marta Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2019
Rozprawa o metodzie, czyli kilka uwag o śpiewie tradycyjnym Ewa Grochowska Internet 2014
Dynastia Sowów Ewelina Grygier MT.pl Polska 2015
Muzycy ulicy – nowa czy stara tradycja? Ewelina Grygier MT.pl Polska 2015
Edukacja muzyczna Girek Inez MT.pl internet 2019
Lubartowskie Melodie. Melodie, które żyją w domu przy stole Girek Inez Forum Muzyki Tradycyjnej Internet 2019
Łojdiridi – Pierwsze takie granie w okolicy! Girek Inez, Dulski Wojciech MT.pl internet 2019
Bób jak żłób! Sensy kolędowania na przykładzie Zachodniego Roztocza. Ówcześnie i współcześnie Gorczyca Krzysztof MT.pl internet 2019
Przed wybuchem. Kilka myśli o tradycji i pamięci Grochowska Ewa www.karty-pamieci.pl 2020
Pomorze Zachodnie: muzyczny archipelag Grochowska Ewa Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2019
Janina Chmiel – śpiewaczka z Wólki Ratajskiej. Szkic do portretu Grochowska Ewa
Jadwiga i Marian Sobiescy, czyli polowanie na folklor muzyczny Grygier Ewelina Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2019
Odcinek 2 | Mazuca de Agrestina Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 1| Tańce kurpiowskie z Puszczy Zielonej Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 6 | Mazurki portugalskie? Przecież takich nie ma Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 5 | Mazurki od Świętego Mikołaja Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 4 | Jedziemy na Biskupiznę Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 3 | Mazurka Wielkanocna Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 12 | Tańce z kijami Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 7 | Tańce w Regionie Kozła Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 11 | Tańce z pogranicza śląsko-małopolskiego Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 10| Dziś robimy sobie Dzień Dziecka. Na Suwalszczyźnie Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 9 | Zapraszam na tańce pogórzańskie Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Odcinek 8 | Tańce z okolic Przeworska Grzegorz Ajdacki Dom Tańca Warszawa 2020
Stanisław Szajna. Muzykant i twórca cymbałów Hanna Osuch Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2019
Techniczne aspekty nagrań muzyki tradycyjnej Hanna Osuch Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2019
Artystyczne aspekty nagrań muzyki tradycyjnej Hanna Osuch Forum Muzyki Tradycyjnej internet 2019
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 8 - Zbiory prywatne Jacek Jackowski "Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej", Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 3 - Kolekcje rozgłośni radiowych Jacek Jackowski „Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej”, Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce – zasób i dostepność Jacek Jackowski „Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej", Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 7 - Kolekcje przy stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach regionalnych Jacek Jackowski „Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej", Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 5 - Kolekcje muzealne Jacek Jackowski „Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej”, Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 4 - Kolekcje specjalistyczne Jacek Jackowski "Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej", Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 6 - Kolekcje powstałe przy regionalnych instytucjach kultury Jacek Jackowski "Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej", Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014