Członkowie i władze

Członkowie:
Stowarzyszenie Dom Tańca
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
Stowarzyszenie Katedra Kultury
Stowarzyszenie Tratwa
Stowarzyszenie Trójwiejska
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu
Muzyka Odnaleziona (fundacja)
Fundacja Braci Golec
Fundacja Dorzecze Prosny
Fundacja Mały Kolberg
Fundacja Muzyka Zakorzeniona
Fundacja Republika Radomska
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata

Zarząd:
Janusz Prusinowski – prezes
Marta Tarnowska – wiceprezes
Piotr Baczewski – wiceprezes, skarbnik
Marcin Żytomirski – sekretarz
Maciej Żurek – członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Małgorzata Bieńkowska
Katarzyna Rosik
Witold Zalewski

 

Organizacje i instytucje uczestniczące w pracach Forum w latach 2011–2017
Fundacja Braci Golec
Fundacja „Czas Tradycji”, Warszawa
Fundacja „Muzyka Kresów”, Lublin
Fundacja „Muzyka Zakorzeniona”  
Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Warszawa
Fundacja Ważka, Karszów
Fundacja „Wszystkie Mazurki Świata”, Warszawa
Grupa „n obrotów”, Toruń
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Toruń
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Muzyka Odnaleziona (fundacja), Warszawa, Facebook/MuzykaOdnaleziona
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Lublin
Polski Klub Ekologiczny, Kraków
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej
Stowarzyszenie „Centrala Muzyki Tradycyjnej”, Wrocław
Stowarzyszenie „Dom Tańca”, Poznań
Stowarzyszenie „Dom Tańca”, Warszawa,
Stowarzyszenie „Dziedzictwo Podlasia”, Puchły 
Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu  
Stowarzyszenie Muzyków Ludowych, Zbąszyń
Stowarzyszenie „Panorama Kultur”, Wojsławice
Stowarzyszenie „Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne”, Warszawa
Stowarzyszenie „Rozstaje”, Kraków
Stowarzyszenie „To.pole”, Kraków
Stowarzyszenie „Tratwa”, Olsztyn
Stowarzyszenie „Trójwiejska”, Gdańsk
Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Zarząd Główny w Lublinie
Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”, Wrocław
Szkoła Suki Biłgorajskiej, Janów Lubelski
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Toruń
Warsztaty Kultury, Lublin

Członkowie indywidualni uczestniczący w pracach Forum w latach 2011–2017
Marta Berdel-Dudzińska
Maniucha Bikont
Przemysław Bogusławski
Waldemar Czechowski
Katarzyna Dadak-Kozicka
Katarzyna de Latour
Piotr Dorosz
Marcin Drabik
Przemysław Ficek
Ewa Grochowska
Jacek Jackowski
Wioletta Michalska
Mateusz Niwiński
Justyna Piernik
Karolina Podrucka
Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Joanna Strelnik
Stanisław Strelnik
Adam Strug 
Joanna Szaflik
Wanda Szulmowska