O forum

Forum Muzyki Tradycyjnej

Forum Muzyki Tradycyjnej to organizacja powołana przez praktyków tradycyjnego śpiewu, muzykowania i tańca w celu wzajemnej współpracy w dziedzinie kontynuacji polskiej muzyki wiejskiej oraz wspólnej reprezentacji środowiska.

Przez wiele lat nasze szlaki krzyżowały się: w wiejskich domach na nauce u Mistrzów, na warsztatach i potańcówkach, na koncertach i wszelkich wydarzeniach, gdzie można było zetknąć się z muzyką wiejską in crudo. Poznaliśmy dziesiątki wspaniałych ludzi starszego pokolenia, których życie, zaklęte w pieśniach i muzyce, wstrząsnęło nami i stało się częścią nas samych. Teraz, gdy Ostatnich Wiejskich Muzykantów i Śpiewaczek pozostało tak niewielu, zadajemy sobie pytanie – co robić, żeby ich muzyka, ich świat miały godne miejsce w Polsce? Wiemy, jak ważne to jest dla nas, wiemy, jak niezbędne może to być dla przyszłych pokoleń.

Prowadzimy – na wiele sposobów – warsztaty, zajęcia, zabawy, festiwale, dające wszystkim zainteresowanym szansę spróbowania, jak smakuje i działa pieśń, muzykowanie i taniec. Wypracowaliśmy w ten sposób wiele „dobrych praktyk” dotyczących przekazu i funkcjonowania wiejskiej muzyki tradycyjnej w świecie takim, jaki mamy teraz.

Podstawowe ludzkie potrzeby: piękna, szaleństwa, autentyzmu, wspólnoty i więzi z poprzednimi pokoleniami – nie zmieniają się. Nasza działalność – wspólna i osobna – obraca się wokół takich właśnie wartości, a muzyka którą praktykujemy, jest ich wyrazem.

Janusz Prusinowski
Prezes Forum Muzyki Tradycyjnej

 

______________________________________

OGŁOSZENIE

Zarząd Forum Muzyki Tradycyjnej zaprasza na Walne Zebranie Członków Forum, na którym wybierzemy władze federacji na kolejną 3-letnią kadencję.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 lipca 2021 o godz.10:00 w trybie hybrydowym: online na platformie ZOOM oraz – jeśli część uczestników będzie miała możliwość spotkać się bezpośrednio - w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej w Warszawie, ul. Jazdów 3/20. Drugi termin Walnego Zebrania wyznaczamy na ten sam dzień (20.07.2021), na godz. 10:30 (zgodnie z par. 25 statutu FMT). Spotkanie w drugim terminie odbędzie się również w trybie hybrydowym.

Wstępny program zebrania:
– wybór zarządu i komisji rewizyjnej Forum Muzyki Tradycyjnej.
Prosimy o zgłaszanie innych tematów, o których warto by, Waszym zdaniem, porozmawiać – na adres forum@muzykatradycyjna.pl

Link do spotkania roześlemy w przeddzień spotkania na adresy e-mail reprezentantów organizacji / osób z głosem doradczym.

Głosowania przeprowadzimy w trybie jawnym bądź w trybie tajnym – za pomocą zanonimizowanego formularza Google. Link do formularza roześlemy na adresy e-mail reprezentantów organizacji na początku głosowania.

O obradach online w okresie zagrożenia epidemicznego:
www.publicystyka.ngo.pl...

______________________________________

 

Forum Muzyki Tradycyjnej powołane zostało w 2011 r. przez przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji i środowisk nieformalnych działających w Polsce na rzecz zachowania tradycyjnej kultury muzycznej in crudo oraz upowszechnienia i kontynuacji niesionych przez nią wartości. Forum działało przez kilka lat jako nieformalna organizacja. Od lutego 2018 r. jest federacją.

Efektem pracy Forum są programy i rozwiązania systemowe, mające na celu odradzanie i ożywianie źródeł muzyki tradycyjnej oraz wprowadzanie jej na powrót do szerokiego obiegu kultury i edukacji. Zmierzamy do tworzenia ogólnopolskiej STRATEGII zachowania i upowszechniania muzyki tradycyjnej, jako elementu szeroko pojętej kultury.

 

PROGRAMY I DZIAŁANIA FORUM MUZYKI TRADYCYJNEJ

Portal internetowy „MuzykaTradycyjna.PL”
2012–2013 – Realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Lublinie
2014–2015 – Realizowany w ramach działań Fundacji „Numinosum”. Współtworzony i współprowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga

Program „Szkoła Mistrzów Tradycji”
Współtworzony i prowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca

Program„Szkoła Mistrzów Budowy Ludowych Instrumentów Muzycznych”
Współtworzony i prowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca

„Akademia Kolberga”
– Program „Szkoły Tradycji”
– Portal internetowy „Akademia Kolberga”
„Akademia Kolberga” została zrealizowana przez Stowarzyszenie „Tratwa” wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga

Program „Mały Kolberg”
Program „Mały Kolberg” został zrealizowany wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej. Od roku 2018 realizowanego przez Fundację Mały Kolberg

Konferencja „Rok Kolberga – i co dalej?”
Współtworzona i realizowana przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga