Dźwięk i obraz

Warsztaty muzyczne w ramach projektu „Puste noce”

Warsztaty instrumentalne. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie

 

Fundacja Ari Ari i Stowarzyszenie Panorama Kultur serdecznie zapraszają do obejrzenia dokumentacji filmowej programu „Puste Noce”, przygotowanej we współpracy z zespołem Akademii Kolberga.

Puste noce – Archaizmy ludowe na Kujawach to działania kulturowe i animacyjne oraz badania etnologiczne na Kujawach, służące zachowaniu i propagowaniu regionalnych tradycji, śpiewu, tańca i muzykowania.

Poniższe nagrania wykonane zostały podczas warsztatów w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie oraz Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Płowcach, a także podczas podsumowania warsztatów w Zajeździe Łokietek.

W ramach projektu odbyło się kilkanaście warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży, 3 koncerty, konkurs, prowadzone są także badania etnograficzne, których pełne wyniki ukażą się w pierwszym kwartale 2015 roku.

 

Warsztaty śpiewu. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie

 

Warsztaty śpiewu i tańca. Szkoła Podstawowa im. Władsyława Łokietka w Płowcach

 

Prezentacja powarsztatowa. Zajazd Łokietek w Płowcach

Przygotowanie nagrań: Jagna Knittel i Piotr Baczewski
Współpraca: Piotr Piszczatowski
Nadzór merytoryczny: Justyna Piernik


Filmy dokumentujące projekt „Puste Noce” zostały włączone do videoteki tworzonej w ramach projektu „Akademia Kolberga” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Tratwa” oraz Instytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej.

Więcej o projekcie:
www.ariari.org/pl/projekty/puste-noce

 

Organizatorzy:
– Fundacja AriAri
www.ariari.org  
Facebook/FundacjaAriAri
– Stowarzyszenie Panorama Kultur
www.pk.org.pl
Facebook/Panorama Kultur
– Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej
www.niefizyczni.blogspot.com   

Partnerzy artystyczni i zespoły:
– Warszawa Wschodnia
Facebook/Warszawa Wschodnia
– Janusz Prusinowski Kompania
Facebook/Janusz Prusinowski Kompania
www.januszprusinowskitrio.pl

 

Projekt „Puste noce. Archaizmy ludowe na Kujawach" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt „Puste noce – rekonstrukcje tradycyjnych pieśni, tańca i muzyki ludowej" realizowany jest w ramach programu dotacji Fundacji Orange.