Dźwięk i obraz

Powrót w Bieszczady

Film dokumentalny o Annie Szałaśnej – etnomuzykologu – prezentuje jej wizytę w 2013 r. u kilku rodzin i ludzi, których muzykę i śpiewy nagrywała dla Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN niemal 40 lat temu. Wspominają oni okoliczności nagrań, dawne muzykowanie, wspólnie spędzane święta. Co z tamtych czasów przetrwało do dziś? Jak zmieniła się muzyka regionu? Czy żyją jeszcze dawni muzykanci? W filmie przeplatają się współczesne i archiwalne zdjęcia oraz nagrania dźwiękowe.

 

 

To m.in. Anna Szałaśna, wspólnie z Jadwigą i Marianem Sobieskim tworzyli największy i najstarszy w Polsce zbiór nagrań autentycznej muzyki wiejskiej. Prowadziła badania i dokumentację m.in. w Płockiem, Sandomierskiem, na Podlasiu i oczywiście w Bieszczadach. To ona – na prośbę już bardzo schorowanego Mariana Sobieskiego – wybrała się w 1967 r. m.in. na Mazowsze Rawskie by odkryć tam i pierwszy raz nagrywać muzykę znanej dziś dobrze miłośnikom muzyki tradycyjnej kapeli Metów. Ale nie tylko. Nagrywała Józefa Szafrańskiego, Andrzeja Świstaka, Jana Makowskiego, Stefana Chabra (Habra) z Bobrowca i wielu innych.

Więcej o Annie Szałaśnej:

biogram w Polmic

- jej relacja autobiograficzna w Archiwum Historii Mówionej

O szczegółach wspomnianych wyżej wypraw możemy przeczytać w książce Jacka Jackowskiego – Łowickie a Rawskie. Muzyczne subregiony Mazowsza.

W przygotowaniu jest film pt. Powrót w Rawskie.

 

Film zrealizowany przez Jacka Jackowskiego i Marię Szymańską-Ilnata w ramach projektu „Dawna i współczesna dokumentacja folkloru muzycznego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.