Dźwięk i obraz

Ludowe pieśni religijne na Podlasiu - pieśni prawosławne

Autor: Charytoniuk Julita, Zachykievich Tetiana Kategoria: MP3 

Praca badawcza Ludowe pieśni religijne na Podlasiu Julity Charytoniuk i Tetiany Zachykievich powstała w ramach II edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”

Efektem przeprowadzonych badań jest multimedialny materiał składający się z autentycznych nagrań religijnych pieśni katolickich i prawosławnych, zbioru tekstów i notacji, zdjęć oraz etnograficznego opisu.

Bazę badania stanowią nagrania dokonane w latach 2012-13 na północnym Podlasiu

Nagrań dokonano w pięciu wsiach, zamieszkałych przez ludność wyznania rzymskokatolickiego: Guzy, Chojnowo, Rybniki, Bajki-Zalesie, Długołęka oraz w siedmiu wsiach prawosławnych: Soce,Kożyno, Gorodzisko (i Przybudki), Kuraszewo, Krasna Wieś, Malinniki, Dasze. Uzyskano w sumie ponad 50 godzin nagrań - około 90 pieśni i wywiadów etnograficznych od 68 osób zamieszkujących w/w miejscowościach, urodzonych w latach dwudziestych-siedemdziesiątych XX wieku

TUTAJ do odsłuchania pieśni