Działania edukacyjne

Szkoła Suki Biłgorajskiej

Szkoła Suki Biłgorajskiej została założona w 2007 roku przez Zbigniewa i Krzysztofa Butrynów, jako oddolna, niezależna inicjatywa, skupiająca sympatyków i admiratorów muzyki tradycyjnej regionu Roztocza Zachodniego.

W ramach Szkoły, która obecnie swą tymczasową siedzibę ma w miejscowości Szklarnia (7 km od Janowa Lubelskiego) odbywają się m.in.:
- lekcje gry na instrumentach ludowych
- warsztaty śpiewu i tańca
- prezentacje oraz pokazy
- spotkania z wiejskimi muzykantami, śpiewakami i tancerzami
- zabawy taneczne i koncerty muzyki tradycyjnej i inne około muzyczne inicjatywy.

Głównym celem tych działań jest edukacja muzyczna młodych ludzi w zakresie muzyki ludowej Roztocza Zachodniego a także ożywienie i wprowadzenie na nowo suki biłgorajskiej/kocudzkiej do praktyki muzycznej. Przede wszystkim prowadzona jest nauka gry na suce - archaicznym instrumencie smyczkowym, na którym grywano dawniej w tych okolicach. Adepci mają okazję poznać budowę i techniki gry na suce, a także nauczyć się typowych dla tego regionu melodii m.in: oberek, podróżniak, krowiarz, polka. Nauka gry odbywa się ze słuchu.

W ramach Szkoły można również terminować na skrzypcach, bębenku czy basach. Tradycyjna kapela biłgorajsko-janowska składała się najczęściej ze skrzypiec i bębenka „sitkowego”, dlatego też koniecznym elementem zajęć jest ćwiczenie rytmów i akcentów charakterystycznych dla Roztocza Zachodniego.

Oprócz warsztatów muzyki instrumentalnej prowadzone są spotkania śpiewacze bazujące na rodzimym repertuarze pieśniowym a także warsztaty tańca. Przy Szkole Suki Biłgorajskiej działa również Kapela Bosa Nóżka, która powołana została do życia ze względu na najmłodszych. Posiada w repertuarze szereg zabaw, wyliczanek i melodii dla dzieci, a w instrumentarium sukę biłgorajską, skrzypce, basy, bębenki, gwizdki, etc.

Zajęcia Szkoły Suki to sytuacja stosunkowo otwarta, dająca uczestnikom możliwość poznania również kontekstu, w jakim ta muzyka funkcjonuje. Bliski kontakt z nosicielami tradycji, ciepła atmosfera, nienarzucająca się formuła spotkań, a także otaczająca roztoczańska przyroda zachęcają wszystkich do wspólnego śpiewania i muzykowania.

Nieocenieni w tworzeniu takiej atmosfery są prowadzący zajęcia Mistrzowie, miejscowi śpiewacy: Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej, śpiewaczki z Kocudzy (m.in. Zespół Jarzębina), Bronisława Jargiło i Janina Kiszka z Momot, muzykanci: Stanisław Głaz skrzypek z Dzwoli, Jan Leszczyński ze Zdziłowic, bębnista Bronisław Rawski z Kocudzy, Stefan Maziarczyk grający na okarynie oraz tancerze, a także nieżyjący już skrzypkowie Bronisław Bida, Leon Krzos, Tadeusz Dudka oraz Stanisław Fijałkowski śpiewak z Chrzanowa.

Odwiedzając Szkołę można również zwiedzić Pracownię Instrumentów Ludowych Zbigniewa Butryna.

Realizatorzy: Szkoła Suki Biłgorajskiej działająca przy Fundacji Stara Droga
Prowadzący: Mistrzowie starszego pokolenia (śpiewacy, instrumentaliści, tancerze) oraz doświadczeni uczniowie

Miejsce: Roztocze Zachodnie oraz okazjonalnie cała Polska
Rok powstania oferty: od 2007 roku

Tryb: zajęcia cykliczne odbywające się w ciągu roku / zamawiane
Odbiorca: indywidualny / grupowy
Grupa wiekowa: dzieci, młodzież i dorośli
Liczba miejsc: ograniczona
Zapisy: obowiązują
Czas trwania: w zależności od charakteru danych zajęć i potrzeb / przez cały rok / nieregularnie
Wstęp: płatny oraz bezpłatny
Kontakt: info@sukabilgorajska.pl/ 696 06 77 04

Zobacz:
Szkoła Suki Biłgorajskiej
szkola.sukabilgorajska.pl
Facebook

sukabilgorajska.pl

Warsztaty z nauki gry na suce w Muzeum Etnograficznym / Szkoła Suki Biłgorajskiej