Działania edukacyjne

Spotkanie z folklorem

Spotkania z folklorem to oferta edukacyjna do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych (a także młodzieży gimnazjalnej), także dla wszystkich zainteresowanych muzyką, sztuką, które zrodziła się w Karpatach.

Celem organizacji "Spotkań z folklorem" jest:
– prezentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez bezpośredni kontakt z muzykami i tradycyjnym instrumentarium,

– wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania ze sztuką, folklorem,
– rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach muzycznych,
– rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej,
– przybliżenie historii regionu z regionem,
– nauka tekstów i melodii wybranych przyśpiewek, rymowanek oraz pieśni ludowych Beskidu Śląskiego – zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędami,
– pokaz z elementów stroju górali beskidzkich,

Muzyka ludowa dla najmłodszych - podczas lekcji dzieci zapoznają się ze źródłami powstawania dźwięków, tradycyjnymi instrumentami muzycznymi oraz muzyką ludową łuku Karpat. Wspaniałym podsumowaniem lekcji jest mini koncert w wykonaniu uczestników zajęć, którzy grają na wybranych przez siebie instrumentach.

W ofercie indywidualne prelekcje prowadzone przez Zbigniewa Wałacha – jednego z najlepszych multiinstrumentalistów Beskidu Śląskiego, a także prelekcje połączone z występem kapeli Wałasi.

 

Zbigniew Wałach wyrósł w kręgu góralskiej tradycji, w rodzinie o pokoleniowych tradycjach muzycznych i artystycznych, jako wnuk artysty malarza Jana Wałacha od najmłodszych lat miał kontakt ze sztuką. Jest założycielem jednej z najlepszych kapel góralskich Wałasi, która istnieje od ponad 25 lat. Od wielu lat zajmuje się przekazywaniem swojej wiedzy, nie tylko jako instruktor muzyczny, ale również prowadząc wykłady i prelekcje dla wszystkich zainteresowanych kulturą góralską.

Zbigniew Wałach podczas warsztatów i prelekcji przybliża nie tylko historię i rodowód góralskiej muzyki, ale także, jako instrumentalista, gra na instrumentach typowych dla regionu: gajdy śląskie, piszczałki (bezootoworowe, sześciootworowe), skrzypce, okaryna, gęśle.

 

Prowadzący: Zbigniew Wałach
Miejsce:
Istebna, Beskid Śląski i Żywiecki

Tryb: zajęcia zamawiane
Odbiorca: indywidualny/grupy
Czas trwania warsztatów: ok. 1,5 h
Kontakt: Zbigniew Wałach, 513 043 431, zbigniewwalach@wp.pl

Zobacz:
www.walasi.pl
Facebook/Wałasi