Działania edukacyjne

Muzykobranie

Lekcja oparta na ludowej opowieści – bajce oraz interakcji między prowadzącymi a dziećmi, pozwala łatwo przyswoić wiadomości na temat brzmienia, budowy i funkcji pięciu mało znanych ludowych instrumentów: drumla, telenka, gordon, baraban, lira korbowa. Odwołujemy się do podstawowych form kontaktu z muzyką (słuchanie, granie, śpiewanie, tańczenie) bazując na polskich tradycjach.

Lekcja I
Bazuje na bajce o trzech synach poszukujących lekarstwa dla chorego ojca. Lekarstwem jest pięć najdziwniejszych dźwięków wydawanych przez niespotykane instrumenty składających się finalnie na utwór wykonany  przez prowadzących na wszystkich instrumentach.
Czas trwania: 30 min
Grupa wiekowa: dzieci w wieku 3–9 lat

Lekcja II
Oparta na podobnej bazie konstruowanej wspólnie z dziećmi, poszerzona jest o informacje o pochodzeniu i technice gry, zaś finałem jest taniec korowodowy z towarzyszeniem w/w instrumentów.
Czas trwania: 45 min
Grupa wiekowa: dzieci i młodzież w wieku 10–16 lat.

 

Zakładamy różne formy uczestnictwa w zajęciach wiedząc, że równie korzystne jest bezpośrednie działanie, jak i sama przyjemność płynąca ze słuchania muzyki, wystukiwania rytmu stopami, obserwacji innych czy świadomości bycia w grupie.

Celem MUZYKOBRANIA jest przede wszystkim:
– uświadomienie podstawowych sposobów kontaktu z muzyką – słuchanie, granie, śpiewanie, tańczenie
– poznanie pochodzenia, sposobów wydobywania dźwięku i konstrukcji kilku prostych instrumentów ludowych
– poznanie kroków prostego tańca korowodowego

 

Twórcy: 
Jacek Hałas – pomysłodawca i realizator tego typu zajęć – jest doświadczonym  muzykiem i  animatorem kultury, działającym wielopłaszczyznowo (badawczo, kompozytorsko, wykonawczo i edukacyjnie) na gruncie muzyki tradycyjnej, od wielu lat poszukującym dla niej nowych znaczeń i miejsca we współczesności – również w świadomości młodego pokolenia.
Kapela Hałasów: Jacek Hałas (śpiew, akordeon, lira korbowa), Alicja Choromańska-Hałas (bęben, utogordon).
Rodzinny duet wytrawnych artystów zajmujących się od lat badaniem najciekawszych i najbardziej archaicznych form tańca, muzyki i rzemiosła – polskiej i europejskiej – w miejscach, gdzie jeszcze jest ona żywa. Nauki pobierane u wiejskich mistrzów poszerzone studiowaniem materiałów etnograficznych oraz stała aktywność muzyczna, pozwalają Kapeli Hałasów tworzyć przekaz żywiołowy, interaktywny i atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy.
Zajmują się tańcem korowodowym, tradycjami wędrownych śpiewaków oraz działalnością warsztatową. 

Miejsce: Poznań i cała Polska
Tryb:
zajęcia zamawiane
Odbiorca: grupy
Kontakt: 48 601 869 897

Zobacz:
– Kapela Hałasów
www.halas.art.pl
– Jacek Hałas  
Myspace/Jacek Hałas 
– Stowarzyszenie „Dom Tańca Poznań”
www.domtancapoznan.blogspot.com