Działania edukacyjne

Muzeum Dźwięku

Muzeum Dźwięku to portal internetowy, na którym można poznać wiele instrumentów ludowych. Każdy instrument zawiera swój opis oraz mechanizm pozwalający posłuchać jego brzmienia i pozwalający zagrać na nim. 

Muzeum Dźwięku – www.instrumentyludowe.pl

W naszym projekcie dawne instrumenty ludowe o wdzięcznych nazwach takich jak: gadułka, sarangi, suka mielecka, bandoneon, i in. ożyją w rękach profesjonalnych muzyków. Utrwalone dźwięki umożliwią stworzenie BANKU BRZMIEŃ. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, czułych na ruch sterowników możliwe będzie tworzenie oryginalnych aranżacji. 

Instrumenty pochodzą ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wybraliśmy je wspólnie z pracownikami muzeum, kierując się jednym podstawowym kluczem – mają być bardzo ludowe, bardzo nietypowe, bardzo niewspółczesne, zarówno polskie jak i bardzo egzotyczne (azjatyckie). Przez kilka dni nagrywaliśmy zakres brzmieniowy kilkunastu instrumentów. Banki brzmienia wykorzystaliśmy na dwa sposoby – tworząc nowe instrumentarium w oparciu o sterowniki czułe na ruch oraz wykorzystując je na stronie internetowej. Wszystkie instrumenty ponadto opisaliśmy i sfotografowaliśmy, tworząc kompendium wiedzy na temat wybranych instrumentów muzycznych.

 

Scenariusze

Z myślą o nauczycielach i dzieciach z całej Polski, a także wszystkich osobach zainteresowanych muzyką ludową, na stronie internetowej zamieściliśmy bank brzmień nagranych w projekcie instrumentów. Wystarczy dostęp do internetu i kilka stanowisk komputerowych np. w szkolnej pracowni i można samodzielnie przeprowadzić warsztaty muzyczne.

Scenariusze do pobrania:
scenariusze-szkola-pierwszy.pdf 
scenariusze-szkola-drugi.pdf

Zapraszamy zatem do nauki i zabawy!

Muzeum Dźwięku – www.instrumentyludowe.pl

 

Organizatorzy:
– Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”
www.wwarszawie.org.pl 
Facebook/wWarszawie

Współorganizatorzy:
– Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
http://www.ethnomuseum.pl/
Facebook 
– Muzeum dla dzieci
http://www.muzeumdladzieci.pl/ 
Facebook/Muzeum dla dzieci

 

Projekt został zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange