Działania edukacyjne

Krok za krokiem polskiem rokiem

Zajęcia wokalno-instrumentalne realizowane na materiale opartymna polskiej muzyce tradycyjnej oraz pieśniach i zwyczajach związanych ze świętami przypadającymi na kolejne części roku – na bazie tradycyjnego kalendarza.

 

W ramach zajęć:
– opowieści, nauka piosenek i pieśni, kształcenie głosu, praca z rytmem, nauka gry na instrumentach perkusyjno-melodycznych.

Rezultaty działań muzycznych dla dzieci:
– kształcenie głosu
– nauka kilkunastu nowych piosenek i podstawy rytmiki, gry na instrumentach rytmicznych
– stworzenie stałej grupy/ zespołu, który będzie szkolił poznany repertuar na potrzeby artystycznych wydarzeń w szkole i poza szkołą
– przygotowanie dzieci do publicznych występów
– rozwinięcie twórczej osobowości dziecka poprzez pracę z aktywnym muzykiem-artystą
– wzrost poziomu edukacji ogólnomuzycznej
– poznanie polskiej kultury tradycyjnej w żywy, interpersonalny sposób

 

Pomysł, realizacja, scenariusz: Ania Broda
Miejsce:
Olsztyn/Cała Polska

Tryb: zamawiane
Odbiorca: indywidualny/grupy
Grupa wiekowa: 4–12 lat
Liczba miejsc: liczba/nieograniczona
Zapisy: rezerwacje
Czas trwania warsztatów: 90 minut

Kontakt: 
Ania Broda
+48 724301239, brodaani@gmail.com

Zobacz:
– Ania Broda  
www.aniabroda.pl 
www.aniabroda.com
Facebook/BrodaAnia