Działania edukacyjne

Baśnie Kolberga

Zajęcia dla dzieci na podstawie scenariuszy dramowych, przygotowanych przez Katarzynę Żytomirską w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013.

Stypendium pozwoliło zgłębić setki baśni z różnych stron Polski rozsianych po wielotomowym dziele Oskara Kolberga „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Efektem jest 30-ści scenariuszy, udostępnionych na wolnej licancji, opracowanych na podstawie baśni unikalnych, nieznanych, jak i popularnych, których język lub wariant urzekły autorkę. Część baśni została opracowana literacko (z podaniem źródła pierwowzoru), część pozostawiona w formie niezmienionej. Scenariusze nie są kanoniczne – można, nawet trzeba dostosowywać je do konkretnej grupy dzieci, celu zajęć i do tego, czym w danej chwili ma się wypełnione serce.

Zobacz scenariusze na www.zytomirska.pl/opis

 

Zajęcia dla dzieci
 Bajarka opowiada” – dzieci słuchają wybranej baśni tradycyjnej.
Baśniowe wędrówki” – zajęcia dramowe (aktywne) na podstawie wybranej baśni.
Dzieci pomagają bohaterom wyjść cało z tarapatów, rozwiązują niejedną zagadkę i zgłębiają tajemnice.

Warsztaty dla dorosłych – przeznaczony dla wychowawców przedszkolnych, nauczycieli nauczania początkowego, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką baśni
Jak wędrować z dziećmi po baśniowej krainie?"

Warsztat jest odpowiedzią na to pytanie. Za pomocą technik dramowych i zabaw muzycznych będziemy wędrować przez baśniowe krainy i odkrywać je na różne sposoby (karty, plastyka, pomniki, tunel pocieszenia, zagadkowe listy itp.). Nie potrzeba nam do tego tak wiele – nieco wiedzy, dużo wyobraźni i ciekawość świta, która pozwala wyruszyć.

Prowadzący: Katarzyna Żytomirska
Miejsce: Warszawa i cała Polska
Rok powstania oferty: 2013

Tryb: zajęcia cykliczne oraz jednorazowe zamawiane spotkania
Odbiorca: indywidualny/grupy
Grupa wiekowa: dzieci przedszkolne, dzieci wczesnoszkolne, nauczyciele i osoby zainteresowane pracą z baśniami
Liczba miejsc: 20
Czas trwania: od 30 min do 2 godzin
Kontakt: kazyto@gmail.com, 513 218 285

Zobacz:
– Katarzyna Żytomirska
www.zytomirska.pl