Archiwa Dostępne

Archiwa Dostępne 2019 — film

Archiwa Dostępne to przedsięwzięcie realizowane od 2019 roku przez Forum Muzyki Tradycyjnej, ogólnopolską federację organizacji pozarządowych popularyzujących tradycyjną muzykę wiejską w Polsce.

Długofalowym celem zaplanowanego na kilka lat projektu jest zwiększanie dostępności archiwów muzyki tradycyjnej w zbiorach instytucjonalnych, społecznych i prywatnych.

Zespół projektu Archiwa Dostępne bada dobre praktyki w instytucjach i publikuje teksty na temat metod archiwizowania, digitalizacji, przechowywania oraz udostępniania zbiorów. W 2020 roku tworzymy program szkoleń dla osób, instytucji i organizacji, które chcą rozpocząć lub kontynuować pracę nad uporządkowaniem, digitalizacją i udostępnianiem zbiorów związanych z kulturą wsi i muzyką tradycyjną. Partnerem merytorycznym pierwszego cyklu szkoleń jest Centrum Archiwistyki Społecznej.

Założenia projektu i wnioski z wizyt studyjnych w Bibliotece Narodowej oraz Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w 2019 roku zostały zaprezentowane w formie krótkiego filmu.

 

 

Członkowie zespołu Archiwów Dostępnych:
Małgorzata Bieńkowska, Antoni Beksiak, Anna Jurkiewicz, Marta Tarnowska, Gutek Zegier

W latach 2019–2020 projekt Archiwa Dostępne jest realizowany przez we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej