Programy

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami badawczymi, edukacyjnymi i propagującymi polską muzykę tradycyjną, realizowanymi w ramach programów i stypendiów.