Polecamy

Archiwum łęczyckie

„Jest to zbiór materiałów etnograficznych, głównie muzycznych, lecz także fotografii i filmów, dotyczących muzyki, obrzędów i zwyczajów tego regionu. Najstarsze nagrania pochodzą z lat 60. z IS PAN, następne z lat 80. – 90. Małgorzaty Dziurowicz-Kaszuby, kolejne z lat dwutysięcznych m.in. Ewy Grochowskiej, Fundacji Muzyka Zakorzeniona, Joanny Gancarczyk i z moich prywatnych zbiorów – Joanny Skowrońskiej. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, zbiory należą do tychże dwu ostatnich. Swoich nagrań, fotografii, śpiewników użyczyli także regionaliści, muzykanci i śpiewaczki, m.in. Teresa Zdyb, Stanisława Janiak, Śpiewacy z Ruszkowa, Anna Błaszczyk, Marianna Różalska, Beata Pałasz. Od technicznej strony wspierali: Tadeusz Skowroński, Katarzyna Rosik, Joanna Szczęsnowicz. Opisy zwyczajów i obrzędów oparłam na własnych badaniach terenowych, lecz także korzystałam m.in. z prac J.P. Dekowskiego oraz Oskara Kolberga.

Joanna Skowrońska, pochodząca z Łęczyckiego (Ozorków) etnolożka i śpiewaczka,
autorka Archiwum Łęczyckiego

 

Adres udostępniania strony:
www.archiwu.ml

Inne udostępnienia:
– Filmy na Youtube:
YouTube/channel...

 

Zasady udostępniania – regulamin/warunki licencyjne:
– Autorka strony posiada prawo do udostępnienia zbiorów. Kopiowanie, przetwarzanie tych materiałów w całości lub w części wymaga kontaktu z autorką strony: archiwum.leczyckie@gmail.com
– Youtube – standardowa licencja:
YouTube/static...

 

Adres/kontakt:
archiwum.leczyckie@gmail.com

 

Notę na podstawie otrzymanych materiałów opracowała:
Małgorzata Bieńkowska
2020

Nota powstała w roku 2020 w ramach zadania „MuzykaTradycyjna.pl” realizowanego przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca – Pracownią Muzyki Tradycyjnej