Mały Kolberg

Projekt Mały Kolberg powstał z potrzeby umożliwienia małym dzieciom kontaktu
z żywą tradycją w muzyce, śpiewie i tańcu.

W ramach projektu prowadzimy warsztaty dla animatorów w społecznościach lokalnych przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnej muzyki, śpiewu i tańca. Chcemy przygotować grupę animatorów do tworzenia lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycję i zwyczaje swojego otoczenia, zachwycić się nimi i znaleźć w nich inspirację dla własnych pomysłów i działań.

Warsztaty muzyczne prowadzą artyści znający lokalne tradycje i mający duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Towarzyszą im szkolenia dotyczące rozwoju małych dzieci.

Warsztaty odbyły się między innymi w Wielkopolsce, Łódzkiem, Beskidzie Żywieckim, na Warmii i Mazurach, Lubelszczyźnie, Mazowszu i w Warszawie

Program „Mały Kolberg” powstał w 2014 roku z inicjatywy Forum Muzyki Tradycyjnej w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga i był prowadzony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca. Obecnie jest realizowany przez Fundację Mały Kolberg.

www.akademiakolberga.pl/malykolberg