książki

Tradycyjna kultura muzyczna

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem zawierającym spis publikacji powstałych w latach 1989–2014.

Katalog powstał w 2015 roku z inicjatywy twórców portalu MuzykaTradycyjna.PL. Jago autorami są Barbara Śnieżek, Kaja Maćko-Gieszcz, Piotr Dorosz. Projekt „Tradycyjna kultura muzyczna – katalog polskich wydawnictw książkowych i multimedialnych opublikowanych w[nbsp]ostatnim ćwierćwieczu” został zrealizowany w ramach programu „Muzyczne Białe Plamy” prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Tytuł Autor Wydawnictwo Miejsce Rok
Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci Franciszek Kotula LSW Warszawa 1976
Zbiór pieśni nabożnych do użytku domowego i kościelnego Szczepan Keller Pelplin, Towarzystwa Świętej Cecylii Pelplin 1871
Wesele kurpiowskie Grażyna Dąbrowska PWM Warszawa 1985
Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej Piotr Dahlig IS PAN Warszawa 1998
Tradycje ludowe w kulturze muzycznej Ludwik Bielawski IS PAN Warszawa 1999
Tańcujże dobrze Grażyna Dąbrowska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1991
Taka muzyka. Wspomnienia o muzykantach i muzyce wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego Krzysztof Butryn Wydawnictwo Episteme Szklarnia-Janów Lubelski-Lublin 2014
Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane Zorian Dołęga Chodakowski LSW Warszawa 1973
Sprzedana muzyka Andrzej Bieńkowski Czarne Wołowiec 2007
Sklep potrzeb kulturalnych Antoni Kroh Prószyński i S-ka Warszawa 1999
Rytmy polskie w muzyce XVI–XIX wieku. Studium morfologiczne Ewa Dahlig-Turek IS PAN Warszawa 2006
Puszcza Kurpiowska w pieśni ks. Władysław Skierkowski Związek Kurpiów Kurpie 1997
Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy Bolesław Bartkowski PWM Warszawa 1985
Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich Bolesław Bartkowski Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 1990
Polskie kolędy ludowe Jerzy Bartmiński Universitas Kraków 2002
Polski folklor muzyczny Jadwiga Sobieska Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa 2006
Polska muzyka ludowa i jej problemy Jadwiga i Marian Sobiescy PWM Warszawa 1973
Pieśni pracy ludu kieleckiego Jan Chorosiński PWM Warszawa 1955
Ostatni wiejscy muzykanci Andrzej Bieńkowski Muzyka Odnaleziona, MCKiS, NCK Warszawa 2012
Oskar Kolberg 1814–1890 Agata Skrukwa Instytut im. Oskara Kolberga, Instytut Muzyki i Tańca Warszawa 2014
Oberki do końca świata Wit Szostak PIW Warszawa 2007
Na brzegu życia i śmierci Jan Perszon Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lublin 1999
Muzykanty Franciszek Kotula LSW Warszawa 1979
Łowickie a Rawskie Jacek Jackowski Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Muzykologii UW, Instytut Sztuki PAN, Oficyna "Adam" Warszawa 2007
Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce Ewa Dahlig IS PAN Warszawa 2001
Ludowa praktyka muzyczna Piotr Dahlig IS PAN Warszawa 1993
Lud - jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce Oskar Kolberg PTL, PWM, Instytut im. O. Kolberga Warszawa 1972
Kultura ludowa Słowian, tom II Kultura duchowa Kazimierz Moszyński Książka i Wiedza Warszawa 1968
Kolędy Podkarpacia Bartosz Gałązka Roksana / Stow. "Muzyka Dawna w Jarosławiu Jarosław 2004
Instrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach Adam Chętnik Wydawnictwo Pojezierze - 1983
Hej, leluja... Franciszek Kotula LSW Rzeszów 1970
Folklor sztuką życia J. Katarzyna Dadak-Kozicka IS PAN Warszawa 1996
Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach Piotr Grochowski Wyd. Naukowe UMK Toruń 2009
Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga Elżbieta Millerowa, Tomasz Pląskowski Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca Warszawa 2004
Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach H. Czachowski, A. Kostrzewa-Majoch, H. M. Łopatyńska Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej Prüfferowej w Toruniu Toruń 2004
1000 kilometrów muzyki. Warszawa-Kijów Andrzej Bieńkowski Muzyka Odnaleziona / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki Warszawa 2009