książki

Taka muzyka. Wspomnienia o muzykantach i muzyce wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego

Niniejsza książka to opowieść o muzyce wiejskiej i sytuacjach z którymi się wiązała, o tym jak dawniej muzykowano i spędzano wspólnie czas. Zawarte są w niej historie ostatnich wiejskich muzykantów, o tym czym dla nich była i jest muzyka.

Mimo upływu lat pamięć o dawnej muzyce wiejskiej jest wciąż żywa. Dotyczy to szczególnie osób starszych, które pamiętają czasy, gdy muzyka tradycyjna „gościła pod strzechą”. W pamięci rozmówców nadal przechowywane są obrazy niedzielnych potańcówek, jesiennych wieczornych spotkań przy lampie naftowej, podczas których tańczono i muzykowano (darcie pierza, obieranie kapusty, przędzenie lnu) czy rozśpiewanych wesel. Muzyka ta nie znała wtedy jeszcze sceny, konkursów i przeglądów. Była dla ludzi.

Materiał do książki stanowią fragmenty wypowiedzi nagrane i zapisane przeze mnie w latach 2002-2014. Cytowane wypowiedzi zostały zamieszczone w formie zapisu półfonetycznego pozwalając tym samym odzwierciedlić oryginalny język wypowiedzi rozmówców, co według mnie jest także cennym dokumentem czasu. Wiem, że nie jest to pełny obraz poruszanego zagadnienia, ale chciałem przybliżyć choć część tego zanikającego świata.

Książkę zamyka wykaz muzykantów z okolic Janowa Lubelskiego wraz z danymi (lata życia, miejscowość, cechy szczególne), którzy pozostali w pamięci społecznej mieszkańców tych wsi. Tą książkę napisali oni sami, ja jedynie byłem wiernym słuchaczem…

Krzysztof Butryn

* * *

„Taka muzyka” to cenna i wyrazista w etnomuzykologii krajowej antologia źródeł do dziejów muzyki wiejskiej/ludowej/tradycyjnej/etnicznej Ziemi Janowskiej. Wyjątkowe, w porównaniu do prac np. Franciszka Kotuli, Andrzeja Bieńkowskiego i innych miłośników folkloru i badaczy muzyki ludowej, jest skomponowanie całości z własnych wypowiedzi muzyków. Ta kolekcja barwnych wspomnień i opinii oddaje sztukę dźwięku całkowicie splecioną ze społecznościami lokalnymi. Czytelnik przekona się o bogactwie przeżyć związanych z muzyką i o zaletach języka mówionego, który natychmiast trafia w sedno sprawy. Przybliżone jest nam ponadto współistnienie na wsi praktyki starszej (kapele z główną rolą skrzypka) i praktyki względnie nowszej, ale zrośniętej już od ponad stu lat z krajobrazem muzycznym wsi i małych miast – orkiestr dętych. Wszystko to wraz z unikatowymi zdjęciami składa się na piękne wydawnictwo dla szerokiego grona odbiorców.

Prof. dr hab. Piotr Dahlig

 

Tytuł: Taka muzyka. Wspomnienia o muzykantach i muzyce wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego
Wysłuchał i zapisał: Krzysztof Butryn
Redakcja i korekta: Marta Graban-Butryn
Projekt okładki: Rafał Rola | Studio Format
Układ typograficzny i skład: Rafał Rola, Tomasz Smołka | Studio Format
Wydawnictwo: Episteme przy współpracy Fundacji Stara Droga
Wydano: Szklarnia-Janów Lubelski-Lublin 2014
Objętość: 80 stron

Więcej informacji o wydawnictwie na stronie www.staradroga.com
Książka do nabycia na www.serpent.pl

Krzysztof Butryn, Taka muzyka. Wspomnienia o muzykantach i muzyce wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego