książki

Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane

Słynny zbiór zbieracza - romantyka, którego prawdziwe nazwisko to Adam Czarnocki, żyjącego w latach 1784-1825.

Autor: Zorian Dołęga Chodakowski
Wydawnictwo: LSW
Wydano: Warszawa 1973
Objętość: 274 stron