książki

Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy

Praca muzykologiczna zasłużonego badacza i dokumentatora muzycznego folkloru religijnego zmarłego przedwcześnie ks. prof Bartkowskiego z KUL.

Autor: Bolesław Bartkowski
Wydawnictwo: PWM
Wydano: Warszawa 1987
Objętość: 280 stron