książki

Oskar Kolberg 1814–1890

„Oskar Kolberg 1814-1890” – książka i audiobook

Książka jest popularno-naukową biografią Oskara Kolberga, prezentuje bieg jego życia i warunki, w jakich kształtowały się jego plany naukowe i wydawnicze, a duża liczba rycin przybliża czytelnikowi metody pracy XIX-wiecznego etnografa, folklorysty i kompozytora. Książka prezentuje także szeroko kontekst historyczny, społeczny i artystyczny epoki.

Oskar Kolberg w połowie XIX w. opracował wielki program badania kultury ludowej, tj. zebrania źródeł dla polskiej etnografii. Realizował go poprzez wieloletnie badania terenowe i opracowywanie monografii regionalnych wydawanych pod tytułem „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Zawierają one opisy etnograficzne, teksty pieśni, bajek, przysłów itp., a przede wszystkim tysiące melodii wokalnych i instrumentalnych zapisanych ze słuchu w czasie spotkań z ludowymi wykonawcami. W tej dziedzinie, w takiej skali nie posiada źródeł XIX-wiecznych żaden naród w Europie.

Biografia Oskara Kolberga ukazuje się równocześnie jako audiobook. Płyta zawiera tekst nagrany przez Krzysztofa Kowalewskiego (ponad 5 godzin nagrania!) oraz nagrania muzyczne pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga, zrealizowane przez Karolinę Kaiser-Cichocką (śpiew, skrzypce) oraz Olgę Musiał-Kurzawską (flety proste).

Autor tekstu: Agata Skrukwa
Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca
Wydano: Warszawa 2014
Objętość: 184 strony
Format:176 x 250
Nakład: 1200 egz.
Oprawa: twarda, folia
Dystrybucja: Media Rodzina
Patroni medialni: Program 2 Polskiego Radia, MuzykaTradycyjna.pl, Kulturaonline.pl, Mapakultury.pl

Agata Skrukwa, Oskar Kolberg 1814–1890