książki

Lud - jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce

Opus Kolberga w tej chwili liczy 84 wydane tomy, w przygotowaniu dwa kolejne. Opracowaniem  i edycją spuścizny po Kolbergu zajmuje się specjalnie powołany Instytut im. Oskara Kolberga z siedzibą w Poznaniu, na którego stronach można znaleźć wiele informacji oraz część tomów w wersji elektronicznej.
 
Spis wszystkich wydanych tomów „Dzieł wszystkich” dostępny jest tutaj.

Autor: Oskar Kolberg
Wydawca: PTL, PWM, Instytut im. O. Kolberga
Wydano:  pd 1972 roku