książki

Kolędy Podkarpacia

Do tej pory w serii ukazały się:
Kolędy Regionu Krośnieńskiego - rok 2004
Kolędy Podkarpacia, Podgórze I - rok 2007
Kolędy Podkarpacia, Podgórze II - rok 2011
Kolędy Podkarpacia, Pogranicze Polsko-Ruskie - aktualna nowość wydawnicza, Wyd. Stow. "Muzyka Dawna w Jarosławiu" 2012

Bartosz Gałązka 
(ur. 1975), folklorysta i pedagog (nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie) od roku 1997 prowadzi badania nad religijnym folklorem Podkarpacia. Autorski program badawczy obejmuje m.in. rejestrowanie i katalogowanie ludowych śpiewów religijnych i obrzędowych funkcjonujących w żywej i ginącej tradycji południowo- wschodniej Polski. Owocem tych badań są publikacje: najważniejsza z nich to wydana w roku 2004 antologia Kolędy regionu krośnieńskiego, w której znalazły się teksty i melodie pieśni związanych z okresem Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zebrane w okolicach Krosna w latach 1997-2003. Jej drugie wydanie ukazało się w roku 2007 jako pierwszy tom serii Kolędy Podkarpacia.
Wydana w 2008 roku nakładem Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina" płyta Pozwól mi Twe męki śpiewać utrwaliła - w wykonaniu młodzieżowego zespołu śpiewaczego - część materiałów zebranych przez badacza w Krościenku Wyżnym, Iskrzyni i Pustynach (repertuar pasyjny dawnej parafii Krościenko Wyżne).

Autor: Bartosz Gałązka
Wydano: 2004-2012
Więcej na www.koledy.civ.pl/koledy.html

Bartosz Gałązka, Kolędy Podkarpacia. Pogranicze polsko-ruskie