książki

Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach

Publikacja stanowi komentarz wystawy pod tym samym tytułem realizowanej w miesiącach: listopad 2004 – kwiecień 2005.

Spis treści:

Wstęp
Geneza i funkcje kolędowania
Formy i zróżnicowanie regionalne obrzędów kolędniczych
Słowo i muzyka w obrzędach kolędniczych
Bibliografia
Wykaz instytucji i osób prywatnych, od których pochodzą obiekty na wystawie
Spis obiektów na wystawie
Spis ikonografii na wystawie
Spis tekstów kolęd na wystawie
Summary – Carolling – origins and functions
Summary – Forms and regional differences in caroling customs
Summary – Lyrics and music in caroling customs

Autor: H. Czachowski, A. Kostrzewa-Majoch, H. M. Łopatyńska
Wydawca: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej Prüfferowej w Toruniu
Wydano: Toruń 2004

Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach