Artykuły

Tytuł Autor Opublikowany w Miejsce Rok
Dziedzictwo muzyczne Podhala i możliwe kierunki rozwoju Trebunia-Tutka Krzysztof
Opowieść o szczęśliwym człowieku Bieńkowski Andrzej Muzyka Odnaleziona
Opowieść Pełki Bieńkowski Andrzej Muzyka Odnaleziona
Janina Chmiel – śpiewaczka z Wólki Ratajskiej. Szkic do portretu Grochowska Ewa
Funda Bieńkowski Andrzej Muzyka Odnaleziona
Bujak w Warszawie Bieńkowski Andrzej Muzyka Odnaleziona
Ucieczka Bogusza Bieńkowski Andrzej Muzyka Odnaleziona
Muzyka w przemianach tradycji etnicznej Litwinów w Polsce Sławomira Żerańska-Kominek Uniwersytet Warszawski Polska 1990
Wątki żydowskie w XIX-wiecznej polskiej kulturze muzycznej w świetle zbiorów Oskara Kolberga Tomasz Nowak Polski Rocznik Muzykologiczny Polska 2006
Zespół litewski Alna z Puńska Marcin Pawlukiewicz marcinpawlukiewicz.wordpress.com Polska 2007
Czy istnieje polska tradycja lirnicza? Remigiusz Mazur-Hanaj scribd.pl Warszawa 2009
Ludowe pieśni religijne na Podlasiu Julita Charytoniuk i Tetiana Zachykievich Projekt „Białe plamy” Warszawa 2013
Tradycje muzyczne mniejszości narodowych w Polsce Piotr Dahlig „Raport o muzyce tradycyjnej w Polsce”, Instytut Muzyki i Tańca Warszawa 2014
Ochrona najcenniejszych przekazów czyli wczoraj-dziś-jutro Festiwalu w Kazimierzu Remigiusz Mazur-Hanaj MT.pl Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 6 - Kolekcje powstałe przy regionalnych instytucjach kultury Jacek Jackowski "Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej", Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 7 - Kolekcje przy stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach regionalnych Jacek Jackowski „Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej", Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 3 - Kolekcje rozgłośni radiowych Jacek Jackowski „Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej”, Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 5 - Kolekcje muzealne Jacek Jackowski „Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej”, Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 2 - Instytucjonalne fonoteki i archiwa Jacek Jackowski „Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej”, Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Kluczowa rola muzyki we wczesnym dzieciństwie Paterek Katarzyna 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 8 - Zbiory prywatne Jacek Jackowski "Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej", Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Formowanie tożsamości społecznej a muzyka tradycyjna w Polsce w XX i XXI wieku Małgorzata Wosińska „Raport o muzyce tradycyjnej w Polsce”, Instytut Muzyki i Tańca Warszawa 2014
Rozprawa o metodzie, czyli kilka uwag o śpiewie tradycyjnym Ewa Grochowska Internet 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce cz. 4 - Kolekcje specjalistyczne Jacek Jackowski "Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej", Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
Muzyka tradycyjna, śpiew tradycyjny, taniec tradycyjny, próba konfrontacji terminów z rzeczywistością zastaną Weronika Grozdew-Kołacińska Raport o muzyce tradycyjnej w Polsce, Instytut Muzyki i Tańca/IMiT Warszawa 2014
Archiwa dźwiękowe w Polsce – zasób i dostepność Jacek Jackowski „Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej", Instytut Muzyki i Tańca Polska 2014
W domu i na polu Remigiusz Mazur-Hanaj MT.pl Polska 2015
Dzikość, taniec, poezja / Kapela Maliszów Maria Baliszewska MT.pl Polska 2015
Więcej miejsca! / Lautari Maciej Łata MT.pl Polska 2015
Muzikaim Agnieszka Jeż MT.pl Polska 2015
Idea Nagrody im. Oskara Kolberga,  jej realizacja  i potrzeba zmian Maria Baliszewska MT.pl Polska 2015
Muzyka niezaszufladkowana / Kapela Maliszów Maciej Łata MT.pl Polska 2015
Pieśni z Kaszub Katarzyna de Latour MT.pl Polska 2015
Wojtczak NYConnection Folk Five Antoni Beksiak MT.pl Polska 2015
Tam na hori czereszeńka - łemkowskie nagrania Romana Reinfussa Marta Graban-Butryn kulturaludowa.pl Polska 2015
Łemkowskie śpiwanki i opowidania Marta Graban-Butryn lemkoland.com Łemky 2015
Wątki żydowskie u Kolberga na tle historyczno-kulturowym Bożena Muszkalska IMiT Polska 2015
Dynastia Sowów Ewelina Grygier MT.pl Polska 2015
Białoruska kultura ludowa w spuściźnie Oskara Kolberga Anastasiya Niakrasava MT.pl Polska 2015
Muzycy ulicy – nowa czy stara tradycja? Ewelina Grygier MT.pl Polska 2015
Polska muzyka i tożsamość syberyjskich Olędrów Łukasz Smoluch MT.pl Polska 2015
Jak to się zaczęło. Rozważania o folku Maria Baliszewska MT.pl Polska 2015
Dominik Strycharski Core 6 - Czôczkò Urszula Nowak MT.pl Polska 2015
Kapela ze Wsi Warszawa - Święto słońca Maria Baliszewska mt.pl Polska 2015
Własnym głosem / Krajka, Ladovitzy, Kapela Ochrymczuka Remigiusz Mazur-Hanaj MT.pl Polska 2015
Rwie się życia przędza / Kwadrofonik & Adam Strug Tomasz Janas MT.pl Polska 2015
Wieśniaki kontra Polaki Antoni Beksiak MT.pl Polska 2015
Na wschód od Rzeszowa / Pieśni z Przemyskiego Maciej Łata MT.pl Polska 2015
Stopklatka / Tyndyryndy - do tańca Maciej Łata MT.pl Polska 2015
Sztuka powściągliwości / Sutari Tomasz Janas MT.pl Polska 2015