Artykuły

Odcinek 4 | Jedziemy na Biskupiznę

Biskupizna to jeden z ciekawszych mikroregionów w naszym kraju. Obejmuje miasteczko Krobię i 12 wiosek między Gostyniem a Rawiczem. Wyróżnia się na terenie Wielkopolski bardzo dużym, żywym repertuarem oraz częstym występowaniem odmiennych wariantów melodii powszechnych w tym regionie. Nieraz na tyle odmiennych, że „grocze” i tancerze z innych części Wielkopolski mówią, że nie rozumieją biskupiańskiej muzyki.

Wyróżnia się również tym, że to najbardziej roztańczony mikroregion tej części kraju. Tradycje taneczne są tu bardzo silne, a ponadto zachowawcze. Silne, bo tańce tradycyjne tańczą wszystkie pokolenia, a niektóre z miejscowych melodii (np. wiwaty) kapele discopolowe grają praktycznie na każdej potańcówce i młodzież je tańczy. Zachowawcze, gdyż przy tradycyjnych imprezach dudziarskich zachował się ściśle określony porządek tańców.

 

Wiwat:

 

Przodek:

 

Równy w lewo, równy w prawo (lub „nazod”):

 

Siber:

 

Niekiedy (dawniej z reguły w sytuacjach weselnych) przed sibrem tańczy się weksla.

Polecam opis i nagrania archiwalne ze strony biskupizna.pl:

http://biskupizna.pl/taniec

 

Miłej pracy.

Grzegorz Ajdacki 

 

 

Tekst pierwotnie opublikowano 20 kwietnia 2020 roku na kanałach społecznościowych Domu Tańca
podczas narodowej kwarantanny.