Leksykon

Niniejszy dział służyć ma opisaniu zjawiska jakim jest muzyka tradycyjna, zarówno w jej formach historycznych, minionych (czyli tego co można nazwać dziedzictwem) jak i postaciach współczesnych, które są tych dawniejszych dalszych ciągiem i wciąż, na naszych oczach, przeobrażają się. Napisano na ten temat sporo, choć wciąż zbyt mało – tym bardziej zależy nam, żeby ten dział udostępniał jak najwięcej tekstów i rozrastał się, a ponadto był bazą informacyjną odsyłającą do innych stron internetowych oraz publikacji. Chcemy, aby nasz czytelnik w jednym miejscu otrzymał pełny zasób danych o najważniejszych informacjach z dziedziny muzyki tradycyjnej – biogramy mistrzów muzyki wiejskiej i ich uczniów, informacje o działaczach i organizacjach wspierających kulturę muzyczną wsi, teksty dosłownie opisujące zjawisko i jego różne fenomeny oraz interpretujące, analizujące je lub/i stawiające istotne pytania, wywołujące dyskusję czy będące świadectwem konkretnego czasu, momentu.

Szczególnie ważną częścią tego działu jest Leksykon Muzyki Tradycyjnej, zawierający biogramy wybitnych instrumentalistów, śpiewaczek oraz badaczy folkloru. Nad rozwijaniem Leksykonu mamy nadzieję pracować, tak by, o ile to w ogóle możliwe, stworzyć w przybliżeniu chociaż kompletny obraz historii muzyki tradycyjnej w Polsce ostatnich stu lat, widzianej poprzez losy i dokonania indywidualne. Aktualnie w naszej bazie znajduje się 150 biogramów.

Oto autorzy powstałych dotychczas biogramów: Jan Adamowski, Maria Baliszewska, Krzysztof Butryn, Piotr Dahlig, Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, Stanisława Galica-Górkiewicz, Ewelina Grygier, Janusz Jaskulski, Katarzyna de Latour, Katarzyna Markiewicz, Michał Maziarz, Jarosław Mazur, Remigiusz Mazur-Hanaj, Antoni Pilch, Ewa Sławińska-Dahlig, Krzysztof Trebunia-Tutka. Cieszą nas także pierwsze owoce współpracy z instytucjami: Muzeum Wsi Radomskiej i Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej.