Dźwięk i obraz

Uniwersytet Jana Gacy

Film pt. „Uniwersytet Jana Gacy” przedstawia postać nieżyjącego już skrzypka z podradomskiej wsi. Przez ostatnie 14 lat, najpierw z Olsztyna a potem z całej Polski przyjeżdżali do niego młodzi ludzie, najczęściej z miast, „po muzykę”. Uczyli się od niego i stopniowo stawali się samodzielnymi muzykantami. Niezwykła, pełna ciepła i naturalności relacja między Janem Gacą a uczniami opierała się na rzeczywistej wymianie – on uczył, dawał muzykę i wiedzę o świecie, w którym wyrósł, a który odchodzi, oni dawali zapał, zaangażowanie, obecność i troskę. Po długich latach uśpienia, za sprawą młodych przybyszów muzyce Jana Gacy przypadło w udziale drugie życie. Drugie życie otworzyło się również przed młodymi ludźmi, którzy po raz pierwszy wzięli do ręki instrument i zaczęli odkrywać świat wiejskiej muzyki. 

I część filmu „Uniwersytet Jana Gacy”. Film powstaje w oparciu o nagrania archiwalne różnych autorów. Obecnie trwa ostatnia faza prac. 

 

Film realizowany przez Jagnę Knittel w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.