Dźwięk i obraz

☛ O muzyce łęczyckiej [region, zwyczaje]


Spotkanie ze śpiewaczką Teresą Zdyb, harmonistą Pawłem Ladoruckim, bębnistą Andrzejem Dobierzewskim, muzykantami z Kapeli im. Tadeusza Kubiaka, prowadzone przez Joannę Gancarczyk (pierwsza z lewej). Sokolniki 2018. Fot. Katarzyna Rosik

 

„Łęczyca – miasto nader starożytne, zapewne od rozległych łęgów biorące nazwę, była niegdyś stolicą ziemi, a następnie województwa tegoż imienia, złożonego z powiatów Łęczyckiego, Brzezińskiego, Orłowskiego i Inowłodzkiego, w posiadaniu Książąt Kujawskich” (DWOK, t. 22, s.1). W zagadnienie muzyki tradycyjnej ziemi łęczyckiej oraz jej obecności przy zwyczajach rodzinnych i związanych z rokiem obrzędowym wprowadza badaczka regionu oraz uczennica wiejskich muzykantów i śpiewaczek. Opowie też o badaniach terenowych i używanych w ich prowadzeniu narzędzi.

Rozmowę z Joanną Gancarczyk, śpiewaczką i badaczką muzyki regionu łęczyckiego,  przeprowadziła Joanna Skowrońska

 

• • •

Słuchaj podcastów na:
Spotify/muzykatradycyjnapl 
– iTunes/muzykatradycyjnapl
– GooglePlay/muzykatradycyjnapl 
– Deezer/muzykatradycyjnapl
– Podigee/muzykatradycyjnapl
YouTube/muzykatradycyjnapl

• • •

Podcast zrealizowała:
Joanna Skowrońska

Wykorzystano nagrania:
– z archiwum Joanny Skowrońskiej
– z archiwum Joanny Gancarczyk

Polecamy: 
– strona fundacji Muzyka Zakorzeniona 
www.muzyka-zakorzeniona.pl 
– Archiwum Łęczyckie –
www.archiwu.ml
– fanpage fundacji Po Staremu –
Facebook/fundacja.postaremu  
– fanpage projektu Pograjka –
Facebook/pograjka    

Źródła:
– Dekowski J., Hauke Z., „Folklor ziemi łęczyckiej”, Warszawa 1981
– Kolberg O., „Dzieła wszystkie Oskara Kolberga”, tom 22
– płyta „Bez nut. Muzyka łęczycka”, Kapela z Leśmierza, Muzyka Zakorzeniona, 2020 –
www.muzykazakorzeniona.bandcamp.com...  
– projekt „
Zagrajże mi muzykancie, ja ci zaśpiewam, zaśpiewam” – YouTube/channel...  
– płyta „Melodie ziemi kujawskiej – Nagrania  archiwalne  tradycyjnych  pieśni  i  muzyki  Kujaw  ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN”, vol. 7, ISPAN  CD  007,  2010 r.  pierwsze  wyd.,  2015 r.   drugie  wyd.
– płyta „Gdyby Kolberg miał fonograf – Nagrania  archiwalne  ze  Zbiorów  Fonograficznych IS  PAN”, vol.  10,  ISPAN  CD  011-12,  2014 r.- pierwsze wyd., 2016  drugie wyd.
– płyta „Tradycje Muzyczne Polski Środkowej”, Łódzki Dom Kultury, 2007 

• • • 

Zespół redaktorski i koordynacja projektu „Muzyka Tradycyjna na łączach” 2020:
Julita Charytoniuk
Katarzyna Rosik

Współpraca redakcyjna:
Marta Derejczyk
Joanna Skowrońska
Inez Girek

Mastering:
Adam Mart
Tadeusz Skowroński

Organizator:
Forum Muzyki Tradycyjnej
www.muzykatradycyjna.pl...  
Facebook/muzykatradycyjnapl 

Podcasty z programu „Muzyka tradycyjna na łączach” realizowało Forum Muzyki Tradycyjnej.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci.
2020